Kijk de video: Onderzoek naar diergedrag Reewild
https://www.over-reeen.nl/portals/0/afbeeldingen/video/onderzoek_naar_diergedrag_reewild_1978_420.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=S4jRcu1tArI
Film over telemetrisch-onderzoek aan en naar reeën door het RIN. (Rijksinstituut voor Natuurbeheer).
2011-06-30T00:00:00+01:00

Of je reeën toevallig waarneemt, uit belangstelling bestudeert of met een bepaalt doel telt, je kunt in Nederland nagenoeg overal reeën waarnemen als je je maar goed voorbereidt. Door die voorbereiding weet je hoe je je moet gedragen, waar je de dieren kunt zien en wanneer de kans het grootst is om reeën te zien.

Zo bespaart het je veel trips als je het gedrag van reeën kent. Als je weet wat een ree kan en doet. Belangrijk zijn de activiteiten die terugkeren, zowel gedurende het jaar als de dag. Met die kennis kunnen we ook reeën tellen. Een heel andere manier van waarnemen zijn het zoeken van sporen van een reeën, de leeftijd bepalen of aan het ree wegen en meten. Als we gericht reeën gaan bestuderen is het interessant om te weten of we in het gebied reeën kunnen aantreffen. Dat kun je doen door draagkracht bepalen. Op andere pagina's gaan we op deze verschillende onderwerpen in.

Bij de voorbereiding van reeën kijken hoort ook dat je weet wat het ree kan. Reeën hebben namelijk zeer gevoelige zintuigen. Bij verstoring vluchten ze bijna onmiddellijk en zullen zij jou proberen te blijven waarnemen. Zowel de ogen, neus als de oren zijn daarbij de belangrijkste zintuigen.

Weet dat als een ree wil waarnemen waar het 'gevaar' vandaan komt ze doodstil blijft staan. Je ziet alleen de oren draaien. Hoort het ree iets dan kijkt het dier in die richting. Die ‘truc’ kun jij ook toepassen. Hoor of zie je iets maar je weet niet wat het is stop dan. Bevries en luister en kijk rustig zonder geluid te maken.

Reeën, kunnen namelijk slecht objecten zien maar zijn des te meer in staat beweging/veranderingen in hun omgeving op te merken. Dat komt omdat reeën blauw tinten goed van alle andere kleuren kunnen onderscheiden. Alle andere kleuren voor ons zijn voor reeën namelijk allemaal tinten van groen! Reeën kunnen ook goed ruiken. Zij proberen gevaar in te schatten door de geur van bijvoorbeeld een hond op te snuiven. Tenslotte is het gehoor van het ree goed ontwikkeld. De oren zijn voortdurend bezig om de omgeving af te luisteren.

Wat betekent dat nu voor jou?
Kies je kleding zodanig dat je voor reeën niet opvalt in de omgeving. We noemen dat camouflage. Kleuren met uitzondering van blauw tinten zijn voor reeën geen probleem. Nog beter is dat de kleuren, patronen en/of structuur van de kleding aangepast zijn aan de omgeving, bijvoorbeeld sneeuw = wit. Dus in ieder geval geen blauw!

Houd rekening met de windrichting als je naar een interessante locatie toe gaat. Hoor je iets of denk je een ree te zien stop dan. Bevries en kijk rustig rond zonder geluid te maken. Dat geldt voor iedereen ook je huisdier in je gezelschap. Eerst met de ogen en dan met het lichaam rondkijken. Probeer op te gaan in de natuur.

Afbeelding: Reeëntellen in de Weerribben


Dus probeer altijd tegen de wind in de plek waar je reeën wilt gaan bekijken te benaderen. Wees daarbij stil en houdt rekening met de keus van je kleding. Als je dat doet zal het je verrassen hoe dicht je bij een ree kunt komen zonder dat deze je waarneemt. Succes!

Je kunt je waarneming o.a. melden via onze sociale media en ons contactformulier.

Cookies instellen