Ik ben Ree: Ambassadeur voor actief natuurbeheer!

Ik heb rust en bescherming van de natuur nodig. Rust en beschermen is niet gebaat bij versnipperd kennisdelen. Wij hebben elkaar nodig dit te voorkomen! Kritisch de input van verschillende partijen te volgen en snel en adequaat te reageren. Zoals het ree al heel lang doet. Een echte survivor. 

Reeën komen in heel Nederland voor. Elke keer dat je mij, een wild dier, in het cultuurlandschap ziet voel je je min of meer tot de natuur aangetrokken. Toch? Zo’n moment is een kans om elkaar meer te betrekken bij natuur en natuurbeheer. Zo’n moment is voor ons een gelegenheid om duidelijk te maken hoe we samenleven. Want zie je reeën niet meer dan is er onvoldoende bescherming van essentiële levensomstandigheden of kennis die verklaart waarom dat daar zo is. Zo is de mening van de vele liefhebbers van reeën en zeker de betrokkenen bij Kenniscentrum Reeën.

Kenniscentrum Reeën wil daarom, sinds 2006, het platform zijn voor mensen en hun kennis om de steeds scherper wordende grens tussen natuur en mens te doorbreken. Zij wil samen met jou reeën en hun leefomgeving beheren en beleven. Dat doet zij door het delen van kennis en ervaringen met miljoenen Nederlands sprekende mensen. Deze mensen maken namelijk op basis van hun kennis en hun keuzes. Dat doen ze vooral voor zichzelf met gevolgen voor hun leefomgeving.

  • Het vergaren en verspreiden van de kennis over reeën en het behoud en het beheer van hun leefomgeving.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
     
Foto: Stand Kenniscentrum Reeën tijdens klimaatfestival Op Morgen (2019), gemeente Bronckhorst
  • Het verzamelen, digitaliseren en ontsluiten van kennis over reeën en
  • Het initiëren, begeleiden en stimuleren van onderzoek naar reeën en hun leefomgeving

Bron: Statuten van Stichting Kenniscentrum Reeën

Kenniscentrum Reeën bevat inmiddels de rijke ervaring van circa 100 jaar actief beschermen en beheren van reeën. Zij is daarbij gesteund door voortrekkers in het beheer van reeën. Mensen die gezorgd hebben dat reeën nu weer in heel Nederland voorkomen.

Uit het ontwikkelen en het beheer van de inhoud van de website www.over-reeen.nl is de Stichting Kenniscentrum Reeën ontstaan.

Telkens als mensen een ree zien raken zij in de ban van het dier en ontstaan er vragen. Vragen over reeën, hun leefomgeving en hoe wij als mensen met reeën samenleven. Met meer dan 70.000 reeën in heel Nederland zijn dat veel kansen om mensen kennis te laten maken met natuurbeheer. Stichting Kenniscentrum Reeën ziet het ree daarom als de ambassadeur voor het beheer van vrij in Nederland levende dieren en hun leefomgeving.

Afbeelding: Samenleven met reeën


Daarnaast hebben mensen natuur nodig. Die natuur wordt echter beïnvloed door het strikt scheiden van natuur en mens. Door het ree te zien als gewenst resultaat van natuurbeheer ontstaat de mogelijkheid om deze harde scheiding te verzachten. De basis voor Kenniscentrum Reeën.

Het meest tot uiting komt de keiharde scheiding tussen natuur en mens als een ree zich op onze weg in aanraking komt met onze voertuigen. Een ander voorbeeld is als de jongen van dit in het wild levende dier in de gewassen liggen die voor onze voedselproductie zijn bestemd. Zij zijn gedoemd het onderspit te delven. Er zijn zo talloze omstandigheden met reeën en andere wilde dier- en plantensoorten.

Kenniscentrum Reeën spant zich in om de afstand tussen natuur en mens zo klein mogelijk te houden. Dat doet zij door educatie vanuit de kennis over één diersoort, het ree, via de website: www.over-reeen.nl en sociale media.

Kenniscentrum Reeën helpt om de verschillende situaties te herkennen, in kaart te brengen en oplossingen te zoeken. Het internet is daarin een belangrijk gereedschap.

Deze doelstelling is niet te halen zonder jouw hulp en of waardering. Die waardering merken wij doordat u deze bijv. via Social Media deelt, de informatie die wij daar delen deelt met uw omgeving, de samenwerking met ons zoekt en doordat u middelen beschikbaar stelt. Dat we er nog zijn is een teken dat dit gebeurt. Daarvoor dank.

Door te klikken op Steunen en Partner leest u mogelijkheden om dit te doen. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact met Kenniscentrum Reeën opnemen en geld naar ons overmaken.

Icoon: envelop

Doneer
Stelt u dit prijs? Dan geven we u graag in overweging ons een bijdrage in de onkosten te schenken, op:
NL88 RBRB 0706 6041 64
of via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen