Kijk de video: Reeën in het cultuurlandschap
https://www.www.over-reeen.nl/Portals/0/afbeeldingen/video/reeen_in_het_cultuurlandschap_720.webp
https://www.youtube.com/watch?v=Lbgey8gPxGE
Geproduceerd door: G.J. Spek, Natuurlijk!Fauna Advies 2020-03-29T00:00:00+01:00

 

De leefomgeving van reeën

De leefomgeving van het ree gaat over de omstandigheden waarin zij leven en waarop zij invloed hebben.

"Reeën gedijen goed daar waar een catastrofe heeft plaats gevonden. Daar waar het bos is omgewaaid, afgebrand of door insecten is opgegeten, of daar waar overstromingen zijn geweest. De plek waar de natuur zich reset, er licht op de bodem komt en één- en tweejarige planten uit de grond schieten. Op het licht en de voedingsstoffen reageren namelijk alle planten. Jonge klimopjes, hulst, jonge eikjes, berkjes, bramen, frambozen, wilgen, populieren, etc, etc" (bron: G.J. Spek, Natuurlijk! Fauna Advies)

Het ree past zich gemakkelijk aan. Het ontwikkeld zich dus ook op vergelijkbare plaatsen, daar waar mensen de natuur met rust laten,de natuur ruimte krijgt en licht op bodem wordt gecreëerd bijv. door houtkap. Het ree heeft is zelf ook een invloed in de leefomgeving.

De leefomgeving van het ree bestaat uit voedsel, rust en dekking. Het ree vindt die omstandigheden meestal in en om een terrein met dekking in de vorm van struiken of hoge kruidachtige planten of op akkers en weiden op grote afstand van voor hen gevaarlijke situaties.

De termen leefomgeving, leefgebied, revier, homerange, territorium, biotoop, habitat, verspreidingsgebied worden vaak gebruikt voor het gebied waar een ree of reeën wonen. Vaak heerst daardoor, ook onder vaklieden, verwarring. Die verwarring kan tot verkeerde conclusies lijden. Voordat we dieper ingaan in de leefomgeving van het ree is het daarom handig de begrippen te leren kennen.
(naar: Territorial verhalten beim Rehwild)

De habitat, het biotoop, de leefomgeving is iets dat iedereen nodig heeft. Het zijn de omstandigheden die voor een bepaalde diersoort geschikt zijn omdat het de benodigdheden bevat die de soort nodig heeft om zich te kunnen handhaven. Voor het ree zijn voedsel, rust en dekking nodig om te overleven. Het verschil tussen habitat (thuis) en biotoop (leefomstandigheden) zit in de aanwezigheid van het ree die bepaalt of alle leefomstandigheden beschikbaar en bereikbaar zijn. Een biotoop zonder ree is geen habitat. We hebben in dat geval als mens hoogst waarschijnlijk een belangrijk element over het hoofd gezien namelijk de verbindingszone om in het biotoop te komen.

Elke groep dieren die in staat is zich via natuurlijke weg te handhaven noemen we populatie. Een reeënpopulatie is dus een groep reeën die zich weet te handhaven. De grootse vorm die een populatie kan bereiken is die waarin erfelijk materiaal niet met andere populaties wordt uitgewisseld.

Ieder dier vertoont gedrag om te leven. Het leefgebied is het gebied dat gebruikt is, door het gedrag van het ree. Het is het gebied waarin een dier zijn noodzakelijke activiteiten zoals eten, rusten en voortplanten heeft uitgevoerd voert. Dus pas nadat het dier het gedrag heeft getoond is het leefgebied bekend.

Ook het totaal van alle leefgebieden van de reeën in een populatie is een leefgebied, namelijk dat van die populatie. Het leefgebied van een populatie dieren varieert doordat de populatie krimpt, handhaaft of groeit. En of dat gebeurt is het gevolg van de leefomstandigheden. Handhaven of groeien betekent dat de leefomstandigheden, de habitat, in het gebied voldoende tot uitstekend waren.

Afbeelding: Reebok in de leefomgeving. Foto: Dick Pasman

Een territorium is een gebied dat iedereen graag wil hebben. Het is zo waardevol dat het door één individu, exclusief (uitsluiten, uitsluitend), bezet wordt gehouden. De bezitter van een territorium toont door diens dominante gedrag de wil om het te hebben. Zo markeert het dier de grenzen, bewaakt en verdedigt die tegen soortgenoten en/of geslacht gelijken en is in dit gebied dominant. Alleen dan is de term territorium van toepassing. Een territorium vormt in het leefgebied meestal dat deel van het leefgebied waar de activiteiten, op dat moment, om draaien. Het vormen van het territorium is voortplanting. De grote en de periode dat het territorium bestaat kunnen verschillend zijn.

Niet alle activiteiten van één dier spelen zich, gedurende het jaar, af in hetzelfde gebied. Voedsel zoeken vindt in de onmiddellijke omgeving, zo'n 3- tot 500 meter, van de rustplaats plaats. Dit gebied waar circa 80% van de activiteiten plaatsvinden, noemen we het kerngebied. Binnen een leefgebied bevinden zich één of meerdere kerngebieden van individuele reeën.
In de paartijd verlaten de reegeiten dit kerngebied om de reebok van hun dromen op te zoeken. En na de bronst gaat de sterke reebok buiten het territorium opzoek naar vruchtbare reegeiten.

Het totaal van alle leefgebieden vormt het verspreidingsgebied.

Cookies instellen