De geslachts- en leeftijdsverhouding in het voorjaar is een belangrijke invloed op de rust en de aanwas in de populatie reeën.

De verhouding tussen reebokken en reegeiten, is bij de geboorte één staat tot één. Onder natuurlijke omstandigheden is de sterfte onder de geboren reebokken groter. Dat heeft tot gevolg dat er aan het begin van het tweede levensjaar meer reegeiten dan reebokken over zijn. De gemiddelde geslachtsverhouding is, onder natuurlijke omstandigheden, na een jaar, 1 reebok : 1,2 reegeit.

Afbeelding: Sprong reeën toont de geslachtsverhouding met hun spiegels. foto: Dick Pasman


Als de verhouding in het voordeel van de reebokken komt maken de reebokken veel ruzie om hun territorium. De oude sterke reebok heeft een klein, goed beschermd, territorium en de jonge reebokken zijn veel op weg om een geschikt gebied te vinden. Zij zorgen ondertussen voor veel stampij bij het veroveren van een eigen territorium. Daarbij steken zij, in Nederland, veel wegen over.

Het aantal geslachtsrijpe reegeiten in de populatie bepaalt de omvang van de aanwas in een jaar! Van grote invloed is daarbij de verhouding geslachtsrijpe reegeiten ten opzichte van de reegeitkalveren. Naar mate de verhouding van de reegeiten ten opzichte van de reegeitkalveren groter is groeit de populatie reeën sneller. U begrijpt dat als de verhouding van de reegeiten ten opzichte van de reebokken ook veel groter is als 1:1 dat dit de aanwas ook aanzienlijk beïnvloed.  

Naar verhouding veel en veel oude reegeiten geven dus veel aanwas en veel reebokken geven veel meer territorium gedrag en dus kans op wildaanrijdingen.

We geven u graag in overweging ons een bijdrage te schenken

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of via
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Share


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen