Wanneer we over dichtheid van reeën spreken, gaat het altijd om het aantal reeën per oppervlakte-eenheid. Gebruikelijk is het aantal reeën per hectare.

De verhouding in geslacht en leeftijd heeft een enorme invloed op de aanwas aan reeën. Maar naast de geslachtsverhouding heeft de dichtheid ten opzichte van de natuurlijke draagkracht invloed op de aanwas. Bij een hoge dichtheid ten opzichte van die draagkracht neemt de sterfte toe ten opzichte van het aantal reekalveren dat blijft leven. In de praktijk vindt dit alleen plaats in afgesloten gebieden.

Grafiek: Ontwikkeling aanwas in dichtheid t.o.v. draagkracht

In de grafiek is weergegeven het effect van het bereiken van de natuurlijke draagkracht door de populatie. Bij overschrijding van de draagkracht gaan de conditie van de reegeiten en de invloeden van buitenaf de geboorte sterk beïnvloeden. Er ontstaat een toename in de verhouding oude reegeiten ten opzichte van jonge reegeiten.

Uit praktijk-onderzoek is gebleken dat deze invloeden optreden bij enorme dichtheden. Deze 'natuurlijke' sterfte treedt in Nederland op als wij mensen streven naar die grote dichtheden. Grote dichtheden is voor beleving van mensen vele male groter als die voor dieren! We merken die reeëndichtheid het eerst op aan toename van verkeersslachtoffers of gedrag dat lijkt op dat van veldreeën. Toename telt alleen als de invloed van de mens gelijk is gebleven. Toename van verkeersintensiteit is in feite afname van voor reeën beschikbare leefomstandigheden, de oorzaak voor toenemende sterfte onder reeën.

Reewildstand
Een ander manier om het begrip voor dichtheid is stand, reeën- of reewildstand. Dat zijn de aantallen dieren die in een gebied leven. Bijvoorbeeld: Er leven 12 reeën in dit bos. De reeënstand in dit bos is dan 12. Je hoort duidelijk het gebied aan te geven waarvan je het aantal op geeft. Natuurlijk is dit het aantal reeën voor een groter gebied dan dit bos aangezien de reeën hoogstwaarschijnlijk ook op de naast gelegen landerijen hun eten halen en andere activiteiten uitvoeren. De geschatte reeëndichtheid in Nederland was, in 2008, 64.000 stuks. Het aantal geschatte reeën in Europa is minstens 9,5 miljoen. Er wordt ook 15 miljoen genoemd.

De reeëndichtheid voor Nederland was in 2012 ongeveer 67.000 / 33.800 km² land = 2 reeën per vierkante kilometer Nederland. Bedenk dat dit inclusief wegen, steden en weilanden is. Niet bepaald plaatsen waar reeën zich kunnen handhaven. In de afgelopen 10 jaar was er ongeveer 4.800 km² bos en natuurterrein (bron CBS). Aangezien daar graag reeën leven is de geschatte reeëndichtheid voor bos en natuurterreinen 67.000 / 4.800 km² = 14 reeën per km² = 14 reeën per 100 ha. Is 1 ree per 10 Ha bos/natuurterrein.

U kunt meer lezen over schatten van aantallen reeën onder draagkracht van een gebied te bepalen.

Help ons, 
maak uw bijdrage over op
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of 
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Share


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen