“Natuurbeheer is zo complex dat we elkaar hard nodig hebben om oplossingen te vinden voor effectief natuurbeheer.”

 

Afbeelding: Eigenaar en beheerders in te beschermen en beheren natuur

Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst

"Natuurdrones: Beheren en beschermen van natuur met drones"

op 15 februari 2020.

De bijeenkomst start om 09:30 uur en duurt tot 13:00 uur en wordt gehouden in en om De Duif, Groenloseweg 57 te Ruurlo.

We willen in de bijeenkomst met elkaar ervaringen en kennis uitwisselen, bundelen en beschikbaar stellen zodat we met elkaar meer kunnen bijdragen aan het beheren en beschermen van de natuur met behulp van drones. Natuurbeheer is zo complex dat we elkaar hard nodig hebben voor een effectiever natuurbeheer.

In navolging van de bijeenkomst "Drones redden reeën" in 2017 zijn er interessante ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken, te melden. Maar we gaan ook praktisch met drones aan de slag.

Wie zien uit naar een enthousiaste, boeiende en wetenswaardige bijeenkomst!

De organisatie van deze dag is in handen van Herzo van der Wal van het Droneteam Vorden
e.o. gem Bronckhorst. Hij is tevens bestuurslid Kenniscentrum Reeën.

De toegang is gratis. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Er is gelegenheid na 13:00 u. te lunchen en/of kleiduiven te schieten. (Indien schutter geen verlofhouder of jachtaktehouder dan reserveren ivm. begeleiding, aub!)

  Klik hier om u aan te melden

Deze bijeenkomst is de opvolging van de bijeenkomst Drones redden Reeën en … (2017) en het gevolg van ontwikkelingen die vanaf dat moment hebben plaatsgevonden. (Natuurdrones op de Kaart, Een natuurdrone voor ... en Natuurdrone vrijwilligers

Download hier de uitnodiging Bijeenkomst Beheren en Beschermen natuur Natuurdrone(s)

 1. Opening en welkom
  1. Onderling
  2. Inleiding
  3. Doel van deze dag
 2. Ervaringen in het werken met natuurdrones. Aan de hand van een drietal verschillende ervaringen worden de mogelijkheden en de begrenzingen van natuurdrones toegelicht.
 3. Outdoor: praktijkuitdaging(en).
 4. Bevindingen, suggesties, opmerkingen en adviezen: de deelnemers aan het woord.
 5. Gezamenlijke conclusies en hoe nu verder?

We geven u graag in overweging ons een bijdrage te schenken

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of via
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Share


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen