Illustratie: Maaien voor Biodiversiteit 1, bron: ©Frank Verhagen
Illustratie: Maaien voor Biodiversiteit 2, bron: ©Frank Verhagen
Illustratie: Maaien voor Biodiversiteit 3, bron: ©Frank Verhagen
Illustratie: Maaien voor Biodiversiteit 4, bron: ©Frank Verhagen

Wilt u ook maaien  voor soortenrijkdom? De onderstaande werkwijze beperkt het aantal slachtoffers onder dieren tot een minimum en tast zo min mogelijk het terrein aan:

  • Maaitijden zijn indicatief, de vegetatie en de terreinomstandigheden bepalen de exacte maai-tijdstippen.
  • Werkmethode en in te zetten machines dienen afgestemd te zijn op het behoud van dieren en het terrein om slachtoffers, insporing en verdichting tot een minimum te beperken.
  • Maak de avond of morgen voor het maaien vreemd. Bijv. door het perceel af te zoeken met een natuurdrone en ophangen van zakken. Werk zoveel mogelijk van binnen naar buiten.
  • Terreinen kunnen zacht en/of nat zijn. Indien gewenst door de directie dienen deze graslanden met een wetlandtrack o.g. gemaaid en geruimd te worden.
  • Bij percelen die grenzen aan verharding dient tenminste de eerste 1,5 meter vanaf de verharding gemaaid te worden ivm. uitzichthoeken. Van al het overige te maaien oppervlak dient ca 15% te worden overgeslagen tbv flora en fauna.
  • Exacte vorm en locatie van te sparen deel/delen zijn door de maaier ter plaatse te bepalen. Vakken mogen aaneengesloten of verspreid over het gebied worden gekozen. Minimaal oppervlak per vak is 10 m2
  • Meest bloemrijke en/of schrale deel van de vegetatie sparen, zonder bomen, opslag of ruigtekruiden De ruigtekruiden reuzen berenklauw, Japanse duizendknoop, akkerdistel, ridderzuring, brandnetel en braam kunnen altijd gemaaid worden.
  • Invasieve exoten als Reuzen berenklauw en Japanse duizendknoop worden als zodanig behandeld.
  • Houtige opslag van tot bomen uitgroeiende soorten, dient altijd gemaaid te worden.


Lees voor uw keus van de maaimachine: Mähtechnik und Artenvielfalt


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Deel

U kunt ons helpen
door een bijdrage op
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden

Cookies instellen