• Het vergaren en verspreiden van de kennis over reeën en het behoud en het beheer van hun leefomgeving.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
     
Foto: Stand Kenniscentrum Reeën tijdens klimaatfestival Op Morgen (2019), gemeente Bronckhorst
  • Het verzamelen, digitaliseren en ontsluiten van kennis over reeën en
  • Het initiëren, begeleiden en stimuleren van onderzoek naar reeën en hun leefomgeving

Bron: Statuten van Stichting Kenniscentrum Reeën

Kenniscentrum Reeën bevat inmiddels de rijke ervaring van circa 100 jaar actief beschermen en beheren van reeën. Zij is daarbij gesteund door voortrekkers in het beheer van reeën. Mensen die gezorgd hebben dat reeën nu weer in heel Nederland voorkomen.

Uit het ontwikkelen en het beheer van de inhoud van de website www.over-reeen.nl is de Stichting Kenniscentrum Reeën ontstaan.

Telkens als mensen een ree zien raken zij in de ban van het dier en ontstaan er vragen. Vragen over reeën, hun leefomgeving en hoe wij als mensen met reeën samenleven. Met meer dan 70.000 reeën in heel Nederland zijn dat veel kansen om mensen kennis te laten maken met natuurbeheer. Stichting Kenniscentrum Reeën ziet het ree daarom als de ambassadeur voor het beheer van vrij in Nederland levende dieren en hun leefomgeving.

Afbeelding: Samenleven met reeën


Daarnaast hebben mensen natuur nodig. Die natuur wordt echter beïnvloed door het strikt scheiden van natuur en mens. Door het ree te zien als gewenst resultaat van natuurbeheer ontstaat de mogelijkheid om deze harde scheiding te verzachten. De basis voor Kenniscentrum Reeën.

Het meest tot uiting komt de keiharde scheiding tussen natuur en mens als een ree zich op onze weg in aanraking komt met onze voertuigen. Een ander voorbeeld is als de jongen van dit in het wild levende dier in de gewassen liggen die voor onze voedselproductie zijn bestemd. Zij zijn gedoemd het onderspit te delven. Er zijn zo talloze omstandigheden met reeën en andere wilde dier- en plantensoorten.

Kenniscentrum Reeën spant zich in om de afstand tussen natuur en mens zo klein mogelijk te houden. Dat doet zij door educatie vanuit de kennis over één diersoort, het ree, via de website: www.over-reeen.nl en sociale media.

Kenniscentrum Reeën helpt om de verschillende situaties te herkennen, in kaart te brengen en oplossingen te zoeken. Het internet is daarin een belangrijk gereedschap.

Deze doelstelling is niet te halen zonder jouw hulp en of waardering. Die waardering merken wij doordat u deze bijv. via Social Media deelt, de informatie die wij daar delen deelt met uw omgeving, de samenwerking met ons zoekt en doordat u middelen beschikbaar stelt. Dat we er nog zijn is een teken dat dit gebeurt. Daarvoor dank.

Door te klikken op Steunen en Partner leest u mogelijkheden om dit te doen. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact met Kenniscentrum Reeën opnemen en geld naar ons overmaken.

Icoon: envelop

We geven u graag in overweging ons een bijdrage te schenken

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of via
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen