Mensen zijn natuur en hebben natuur nodig. Die natuur wordt echter meer en meer beïnvloed door mensen. Daarnaast raken steeds meer mensen steeds verder weg van natuurbeheer en komen keihard in aanraking met natuur. Het meest tot uiting komt die ontmoeting als een ree in aanraking komt met ons voertuig. Een ander voorbeeld is als de dieren daar leven waar wij mensen ons ding doen bijvorbeeld voedsel produceren. Er zijn zo talloze conflicterende omstandigheden met in het wild levende dieren en planten.

Kenniscentrum Reeën helpt om met de focus op het ree, de kennis aan te bieden, verschillende situaties te herkennen, in kaart te brengen en oplossingen te zoeken. De doelen zijn:

  • Het vergaren en verspreiden van de kennis over reeën en het behoud en het beheer van de leefomgeving.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bron: Statuten van Stichting Kenniscentrum Reeën

Al doende is de website www.over-reeen.nl en de organisatie Stichting Kenniscentrum Reeën ontstaan.

Foto: Stand Kenniscentrum Reeën tijdens klimaatfestival Op Morgen (2019), gemeente Bronckhorst
  • Het verzamelen, digitaliseren en ontsluiten van kennis over reeën en
  • Het initiëren, begeleiden en stimuleren van onderzoek naar reeën en hun leefomgeving

Bron: Statuten van Stichting Kenniscentrum Reeën

Kenniscentrum Reeën is daarbij gesteund door voortrekkers in het beheer van reeën. Individuele mensen die door hun passie gezorgd hebben dat reeën in heel Nederland voorkomen. Wij hopen dat u niet vergeet waar uw passie begon en ons gaat helpen nog beter te worden.

Afbeelding: Samenleven met reeën

 

We geven u graag in overweging ons een bijdrage te schenken

op bankrekeningnummer
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of via
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen