Kenniscentrum Reeën is georganiseerd rond een stuurgroep die meedenkt over de activiteiten en die toezicht houdt. Formeel heet die stuurgroep: Raad van Toezicht. Zij onderschrijven de visie en doelen van Kenniscentrum Reeën.

De aard van het ree, de wijze waarop het tussen de mensen leeft en hoe wij met reeën samenleven maakt het ree tot een ambassadeur voor het omgaan met natuur. Het ree overleeft namelijk al ruim 400.000 jaar en vaak onder extreme omstandigheden. Daar kunnen wij als mensen van leren. Wij denken dat samenleven met natuur vooruitkijken is, met kennis uit het verleden.

De Raad van Toezicht wil de grens tussen natuur en mens verzachten. De leden zijn daarom van mening dat elk ree dat wordt gezien een kans is om mensen meer te betrekken bij natuur en natuurbeheer. Dat zo'n moment de gelegenheid is om ervaringen en kennis te delen met één van de 32 miljoen Europeanen die Nederlands spreken.

Het is voor haar daarom logisch dat er een kenniscentrum is en dat de gedeelde kennis zodanig wordt aangeboden dat mensen betrokken raken bij de natuur, het omgaan met natuur en natuurbeheer. Zij heeft zelfs de droom dat over enkele jaren KCR of wat daaruit groeit het bruisend hart is in het delen van kennis en ervaring over reeën. De volger (jij?) gebruikt dan die kennis voor natuurbehoud in ons cultuurlandschap.

Jij gaat naar wij hopen ook verdiepen in de soort meer kennis opdoen dan wij nu bieden. Dat is voor KCR een volgende kans. KCR hoort namelijk graag of dat wat jij ervaart overeenkomt met wat wij hebben vastgelegd. Zo kunnen we met elkaar de kennis bevestigen, verbeteren en verrijken. Neem om dat te bereiken, gerust contact op met KCR.

De Raad van Toezicht vormt het bestuur.

KCR bestaat sinds 2006. Het doel is: Het verzamelen en verspreiden van kennis over reeën, over hun leefomgeving en over het samenleven met reeën. Om die doelen te bereiken zijn liefhebbers en deskundigen georganiseerd in een stuurgroep, de Raad van Toezicht. Vanuit die Raad van Toezicht wordt het bestuur gevormd.

Die organisatie is sinds 2013 vastgelegd in de Akte van oprichting en statuten Stichting Kenniscentrum Reeën. De leden van de stuurgroep zijn zelfstandig opererende rechtspersonen. Zij kunnen afhankelijk van de aanmelding een organisatie  vertegenwoordigen.

Wil je KCR in haar doel steunen meldt je dan aan als lid van de stuurgroep of steun ons financieel. Je kunt je plan o.a. aanmelden via ons contactformulier.

KCR is ontstaan uit belangstelling voor reeën. Het beheer bestond tot 2012 uit een privé initiatief van enkele vrijwilligers gesteund door Vereniging Het Reewild. In 2013 is daaruit de non-profit organisatie opgericht, Stichting Kenniscentrum Reeën. Dat is gedaan om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de Vereniging Het Reewild, vrijwilligers en sponsoren. Eén van die behoeften was een robuuste organisatie die snel en adequaat kan reageren op ontwikkelingen.

Vanaf het begin wordt gewerkt aan het digitaal verzamelen en ontsluiten van kennis over reeën. Dat is een voortdurend proces. Het ree en haar leefomgeving staan daarin voorop. Die kennis wordt versnipperd aangeboden door auteurs via organisaties in de vorm van literatuur, tijdschriften, nieuwsberichten en websites. Je kunt je voorstellen dat KCR door dit verzamelen ook zelf tot inzichten komt. Dat heeft geleid tot speerpunten en projecten die voor reeën relevant zijn. Dergelijke projecten zorgen voor verbeterde werkwijzen, webpagina's en hulpmiddelen voor onze deelnemers, volgers en gebruikers. In die lijn ontkomen we er ook niet aan de nieuwe inzichten te delen en te presenteren.

In die lijn hanteerd KCR de aanpak:

  1. Informatie die beschikbaar komt voor reeën op het juiste moment delen
  2. Veranderingen in de informatie herkennen en classificeren
  3. Op basis van de classificatie de informatie verwerven en verwerken
  4. Het resultaat onder de aandacht brengen van volgers
  5. Wijzigen van beleid en/of inhoud van KCR

U begrijpt dat wat wij daarin beteken niet kan zonder middelen. Graag delen we met u ons financieel overzicht, hoe wij de samenwerking met partners hebben ingericht. En gaan we graag met u in gesprek om het Kenniscentrum Reeën haar werkwijze beter te maken. Vanzelfsprekend kan daarbij ook gesproken worden over wederzijds promoten.

12-2018 - Intentieafspraak met VHR over meewerken aan uitgave Reewild
09-2018 - Penningmeester Kenniscentrum Reeën
08-2018 - 1780 volgers
08-2018 - warme douche -> Klaas Bakker
08-2018 - warme douche -> Paulien Diseraad
08-2018 - 5 jr. KCR
07-2018 - lokaal team Vorden met project Drone voor ...
05-2018 - 5 leden Raad van Toezicht
05-2018 - warme douche -> Koen Löwik
05-2017 - volgers 1450
01-2016 - warme douche 50 deelnemers bijeenkomst 01-2016 - bijeenkomst: Drones redden reeën en ...
01-2016 - warme douche -> Peter Brandhof, Willem-Paul Bakker
12-2016 - warme douche -> Heidi van Volenhove, Roger Borre
08-2016 - warme douche -> Gerrit Jan Spek
07-2016 - warme douche -> Willem van Lulofs Umbgrove
05-2016 - volgers 1000
02-2018 - warme douche -> Hugo Kornegoor
03-2016 - lancering Eenvoudig Wildwaarschuwingssysteem
03-2016 - warme douche -> Kees Scherpenzeel
01-2016 - volgers 600
07-2015 - Volgers 200
06-2015 - Warme douche -> Jan Kornegoor, Rik Velhorst
06-2015 - Volgers van 900 naar 0
05-2015 - KcReeen te ambitieus volgens volger op Twitter, Account KcReeen gewisseld naar HerzovanderWal
03-2015 - Geen Kenniscentrum zonder geld.
12-2014 - Wat levert KCR op?
12-2014 - Fondsen werven
09-2014 - Kenniscentrum Reeën tussen de mensen op de Salland Natuur Fair
05-2014 - Fondsen werven in kennissen kring
03-2014 - Afspraak NOJG opslaan en delen artikelen Jacht & Beheer
03-2014 - Lid van NOJG (afspraak over gebruik van artikelen)
03-2014 - KJV zet bestaande afspraak over gebruik artikelen voort
01-2014 - Lid van VHR (veel kennis onder de leden)
10-2013 - Overleg 'Rond de tafel over reeën'
- Twee stuurgroepleden Kenniscentrum Reeën. Initiatiefnemer Herzo van der Wal en Marc Wilborts (Inrichting Landelijk Gebied)
08-2013 - Akte van oprichting en Statuten Stichting Kenniscentrum Reeën
06-2013 = Flyer stichten Kenniscentrum Reeën
05-2013 Kenniscentrum Reeën gaat op eigen benen staan.
02-2013 VHR - neemt geen standpunt in
01-2013 Dagelijks bestuur VHR positief
01-2013 Voorstel stichten Kenniscentrum Reeën aan VHR
05-2012 Behoefte aan organisatie Kenniscentrum Reeën geuit aan voorziter VHR
05-2012 Levering artikelen Capreolus stopt plots
05-2012 Besluit VHR - technisch ontvlechten websites reewild en kenniscentrum
05-2010 Hosting naar 40Fingers
11-2007 Bestuurswisseling VHR / kenniscentrum on hold?
01-2007 www.kenniscentrum-reeen.nl gesteund door VHR
12-2006 Hosting 10-2006 afweging technisch samensmelten website VHR en kenniscentrum reeën - akkoord
11-2006 Afspraak KJV opslaan en delen artikelen De Nederlandse Jager op verzoek
10-2006 Afspraak artikelen Capreolus na volgende uitgave publiceren
10-2006 Vulling website met artikelen uit publicaties VHR en anderen
10-2006 Brainstrom invulling website
10-2006 Hoofdlijn kennisboom cursusboek
10-2006 Projectplan
09-2006 Koppeling website - cursusboek reeënbeheer D.Gussinklo
09-2006 Brainstorm website over reeën
07-2006 Brainstorm VHR
06-2006 Contact VHR Achterhoek
05-2005 Domein registratie
03-2005 Scatterplot getelde reeën WBE op Reewild beheertentoonstelling Achterhoek

 

Het jaartal 1784 op boerderij ‘t Hissink zou doen vermoeden dat deze boerderij in dat jaar gebouwd werd. Maar dat zal dan verbouwd of herbouwd zijn geweest, want ‘t Hissink wordt al in 1473 genoemd. De boerderij is gesitueerd in een mooi parkachtig landschap. In de boerderij bevindt zich een tot gastenverblijf verbouwd gedeelte met vrij uitzicht, ruime parkeergelegenheid, eigen terras en meubilair.

Het gastenverblijf bestaat uit een woon- eetkamer met satelliet aansluiting, koelkast, magnetron en gasstel, Senseo koffiezetapparaat, douche, wc en slaapkamer met tweepersoonsbed en bedlinnen.

In de directe omgeving vindt u o.a. het Pieterpad, wijnproeverij, theater “Onder de molen”, viswater en diverse fiets- en wandelroute’s.

't Hissink is uitermate geschikt voor 50 plussers. Huisdieren niet toegestaan!


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

We geven u graag in overweging ons een bijdrage te schenken

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of via
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 
Cookies instellen