Om het doel van het Kenniscentrum Reeën te halen worden kosten gemaakt. De volgorde van financieren is bepaald door de stuurgroep. De volgorde is:

 • Hosten webomgeving
 • Beheer stichting
 • Projecten:
  • Drones redden reeën en weidevogels
  • Eenvoudig Wildwaarschuwing Systeem (EWS)
  • Randenbeheer
  • Vreemdmaken
  • Ree geleidende maatregelen langs wegen
Tekening: Reeën


De kosten
Jaarlijks zijn de primaire kosten voor Kenniscentrum Reeën circa € 1500, -. In 2019 hopen we voldoende vertrouwen te krijgen om te investeren in een drone met warmte detectie. Daarvoor zoeken we financiering door partners en gebruikers.

Post
   

Kosten (€)
 

Bank (€)
s.v.z.
01-07-2019

Hosten website (raming 2019)

-770

770

Beheerkosten stichting (raming 2019)

- 250

250

Project vreemdmaken (raming 2019)

- 250

 

Project EWS (raming 2019)

- 250

 

Project een drone voor ... (raming 2019)

- 13.000

3.300

2018

- 2798

-0,55

2017

-  1008

0

2016

-1.458

0

2015

-1.110

0

2014

-1.874

95,16

2013

-1.218

107,88

Wat u niet ziet is de steun die wij ontvingen van onze volgers en leveranciers in de vorm van uren, transport, beschikbaar stellen van middelen. De lijst van personen die dit deden loopt inmiddels in de tientallen. Hartelijk dank voor al die steun!

augustus 2018

Het Kenniscentrum Reeën is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nr: 58588892. De organisatie is voor de Belastingdienst nog geen algemeen nut beogende instelling. Wel is bepaald dat er geen sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting, inhoudingsplicht voor de loonheffingen of belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Kortom we zetten ons zonder winstbejag in voor u en voor reeën. Financiële steun is nodig om de projecten groots op te kunnen pakken.

Het Kenniscentrum Reeën wil daarom graag een erkende, algemeen nut beogende instelling zijn. Zodra die ANBI-verklaring is gegeven kan steun geven aan Kenniscentrum Reeën voor de donateur namelijk fiscaal voordelig zijn.

Daarvoor is het nodig dat het bestuur voltallig wordt met een minimum van drie bestuursleden. Ziet u kansen voor of met Kenniscentrum Reeën? Wordt dan lid van de stuurgroep Kenniscentrum Reeën (Raad van Toezicht). Klik hier en meldt u aan. Lees meer over hoe het bestuur gevormd wordt uit deze stuurgroep in Statuten van Stichting Kenniscentrum Reeën..

Help ons, 
maak uw bijdrage over op
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of 
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen