Het gebruik van boeken verschilt van persoon tot persoon: wat heeft je interesse en ‘verslindt’ je boeken of gebruik je ze als naslagwerk bijvoorbeeld nadat je een bepaalde waarneming hebt gedaan. De meeste ‘standaardwerken’ zijn zo compact geschreven dat ze door hun hoge informatie-dichtheid als leesboek weinig geschikt zijn, maar veel meer een functie hebben als naslagwerk. Daarnaast verschillen boeken van insteek: de één gaat meer over over de biologie van de soort, waar een ander boek meer in gaat op het ree in relatie met het landschap en andere dieren en weer anderen zich meer richten op het beheer en bejagen van reeën. Hieronder wordt een weergave gegeven van de boeken die een rol hebben gespeeld in het totstand komen van Kenniscentrum Reeën.

ree%C3%ABn populatiebeheer in de WBE Handboek Faunaschade, Uitgave: het Faunafonds Het Reewild, Auteur: Mr.J.O.Thate, Uitgave: J.J.Groen & Zn 1970
Het Reewild gezien door het oog van de jager, Uitgave: N.V.W.J.Thieme & Cie Zutphen 1955, Auteur: J.O.Thate Leidraad voor het beheer van Reeën, Uitgave:Vereniging het Reewild Op reeën uit, uitgave Vereniging het Reewild, auteur Wil Huygen
Reeën in Nederland, Uitgave:Vereniging het Reewild Reeën ruimte geven, Uitgave: 1980, Auteur: D.Wildschut Reewild en reewildbeheer, Auteur: J.L. van Haaften Reewild in Nederland, Uitgave:AE.E.Kluwer Deventer 1949, Auteur:G.J. van Heek
Waar Reeën leven, Uitgave:Vereniging het Reewild 1982, Auteur: Joop Poutsma Wat zeggen Raesfeld e.a. over aanspreken reewild, Auteur: Daan Wildschut, Uitgave: Ziekten van hert en ree, Uitgave: 1970, Auteur: P.Zwart Grofwildbeheer in de praktijk,Uitgave: 2008, Auteur: R.Borst
Altersbestimmung und Qualitätsbestimmung des erlegten Schalenwildes auf schädelanalytischer und biometrischer Grundlage, auteur: C. Stubbe K. Lockow, uitgever: Deutscher Landwirtschaftsverlag (Broschiert - 1994), ISBN 3-331-00681-5 Birschen und Böcke, Verlag Paul Parey 1985, auteur F.Friedrich von Gagern Das Ansprechen des Rehwildes, Grundzüge zum geforderten Aufbau des Rehwildbestandes, 10. überarbeitete und erweiterte Auflage, 100 S., mit 42 einfarbigen Tafeln, auteur: Bruns, Sartorius, Lotze, Uitgever: Verlag M. & H. Schaper Hannover 1965 Das Reh in der Kulturlanschaft, Auteur: F.Kurt, Uitgave: Kosmos
Das Rehwild, auteur: F. Raesfeld Das Rehwild, Auteur: F.von Raesfeld,A.H.Neuhaus, K.Schaich, Uitgave: Paul Parey Das Rehwild/Das Rotwild, Auteur: F.Raesfeld, Uitgave: Paul Parey Der Rehwild abschus
Hege und ansprechen von Rehwild, Auteur: E.Schäfer,Uitgever: BLV ,1973 Jagd 2000 plus, Auteur: B.Hespeler, Uitgave: Neumann-Neudamm Jung oder Alt, Auteur: B.hespeler/B.Krewer, Uitgave: Blv Buchverlag Krankheiten des jagdbaren wildes, Auteur: R.Ippen S.Schröder, Uitgever: Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin, 1969
Rehwild heute, Auteur: B.Hespeler, Uitgever: BLV Rehwild biografie-ökologie-bewirtschaftung, Auteur: C.Stubbe, Uitgave: Paul Parey Rehwildkunde, Auteur: W.Kerschagl , Uitgave: Wien Hubertusverlag Uber Rehe
The Roe Deer conservation of a native species, Auteur: R.Prior, Uitave: Swan Hill Press The European Roe Deer, Auteur: R.Andersen\P.Duncan\J.D.C.Linnell, Uitgave: Roe Deer management and stalking, Auteur: R.Prior, UItgave: Swan Hill Press Rehwild Report, Auteur: Wolfram Osgyan
De jacht in Nederland, Auteur: J.Antonisse    

Help ons, 
maak uw bijdrage over op
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of 
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen